ATD-De Vierde wereld

Maatschappelijk en sociale doelen in Nederland

De beweging ATD Vierde Wereld verenigt mensen die zich inzetten voor een wereld waarin iedereen volwaardig medeburger kan zijn. De beweging kiest ervoor om voorrang te geven aan de allerarmsten. Het gaat vaak om gezinnen die al generaties lang in armoede leven en uitgesloten worden van de meest fundamentele mensenrechten.

Bekijk de video

Promoot dit goede doel