Zonnebloem

Maatschappelijk en sociale doelen in Nederland

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd.

Het gaat dan vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. De 40.000 vrijwilligers geven samen dat wat in de maatschappij steeds minder geboden wordt: aandacht. In totaal leggen de vrijwilligers ruim een miljoen huisbezoeken per jaar af. Gezelschap en een goed gesprek staan bij deze ontmoetingen centraal. Vaak wordt er ook iets ondernomen: een wandeling, een bezoekje aan een museum, even naar de bakker. Uitstapjes die voor veel mensen gewoon zijn, maar voor zieken en gehandicapten heel bijzonder.


De Zonnebloem organiseert ook excursies en evenementen. Zo gaan zieken en lichamelijk gehandicapten bijvoorbeeld regelmatig naar een pretpark, de dierentuin of naar een voetbalwedstrijd. Verder organiseert de Zonnebloem ieder jaar een Theater Tournee. De Zonnebloem is daarnaast ook de grootste aanbieder van aangepaste vakanties.

Meer informatie: www.zonnebloem.nl

Bekijk de video

Promoot dit goede doel