ZOA Vluchtelingenzorg

Vluchtelingenhulp

ZOA-Vluchtelingenzorg ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun leven opnieuw op te bouwen. Zij doen een beroep op haar achterban en partners, in het Noorden en in het Zuiden, om hun verantwoordelijkheid te nemen en betrokken te raken. Zij bieden een maximale toegevoegde waarde aan diegenen die zij ondersteunen en aan diegenen die haar ondersteunen.

De ondersteuning door ZOA

  • Zonder aanzien des persoons: ras, religie of afkomst van de doelgroep spelen geen rol;
  • Door het inzetten van noodhulp en wederopbouwprogramma’s; in samenwerking met lokale partners en/of door middel van eigen projecten;
  • Met gebruik van financiële middelen vanuit de eigen achterban en van institutionele donoren;
  • Volgens hoge professionele standaarden.

ZOA maakt verschil, ook in Nederland
ZOA is de enige Nederlandse, christelijke organisatie die gespecialiseerd is in noodhulp en wederopbouw in (post-)conflictsituaties in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika (‘het Zuiden’). Daarmee biedt de organisatie een concrete mogelijkheid aan haar achterban in Nederland om concreet gestalte te geven aan hun betrokkenheid bij de problematiek van vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. ZOA onderscheidt zich van andere organisaties door professionaliteit en focus op duurzame hulp te verbinden met christelijke inspiratie en visie. Zo vertegenwoordigt ZOA een groeiende achterban die waarde hecht aan deze verbinding.

Vanuit haar expertise en lokale aanwezigheid biedt ZOA direct inzicht in de voortgang van activiteiten en projecten in het Zuiden en van de problematiek daar omheen. Vanuit diezelfde kennis en ervaring werkt ZOA aan bewustwording bij de achterban in Nederland. Bewustwording over de processen achter de problematiek van armoede en gedwongen migratie en over de mogelijkheden om daar vanuit het Noorden wat aan te doen. Daarbij kan ZOA gebruikmaken van haar unieke ingang bij, met name, grote groepen christenen in Nederland. ZOA representeert haar achterban in Nederland én haar doelgroepen in het Zuiden. Op deze wijze draagt ZOA bij aan de verbinding tussen specifieke groepen in het Zuiden en in het Noorden.

Meer informatie: www.zoa.nl

Bekijk de video

Promoot dit goede doel