Wilde Ganzen

Volksgezondheid

Visie

Een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren.

Missie

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. We geven financiële steun, kennis en expertise bij projecten die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van mensen die in armoede leven, hun gemeenschap én bevlogen Nederlanders. De projecten zijn kleinschalig en leiden tot zichtbare resultaten. Ook versterken we de kracht van mensen die in armoede leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en voor een kansrijke toekomst.

Propositie

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. We steunen kleinschalige projecten, opgezet door mensen ter plaatse samen met bevlogen Nederlanders. We helpen met kennis, ervaring en financiële steun. Zo maken we samen echt een verschil in de levens van mensen. Met zichtbare en blijvende resultaten.

Meer informatie: www.wildeganzen.nl

Bekijk de video

Promoot dit goede doel