Spieren voor Spieren

Volksgezondheid

De Stichting Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met een spierziekte en richt zich op fondsenwerving. Onder het motto ‘Gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren' ondersteunen veel (ex) topsporters de doelstellingen van de Stichting. Spieren voor Spieren zet de netto-opbrengsten snel en effectief in ten behoeve van spierziekte onderzoek en de verbetering van het diagnosetraject. Daarnaast organiseert zij leuke activiteiten voor kinderen met een spierziekte.

In 2008 bereikte de Stichting, in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC), een belangrijke mijlpaal met de opening van het Spieren voor Spieren Kindercentrum, dat zich volledig richt op diagnose, onderzoek, registratie en de behandeling van kinderen met een spierziekte.

Op deze website kunt u lezen hoe u kunt bijdragen, bijvoorbeeld door uw gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren. U leest meer over de doelstellingen, missie en visie van de Stichting, het Kindercentrum, de ambassadeurs en de (ex) topsporters. Ook is er informatie over de evenementen die de Stichting organiseert en de projecten die de Stichting steunt.

Help spierziekten de wereld uit!

De Stichting begeeft zich niet op het terrein van patiëntenbelangenbehartiging. Dat is in handen van deVereniging Spierziekten Nederland(VSN).

Meer informatie: www.spierenvoorspieren.nl

Bekijk de video

Promoot dit goede doel