Solidaridad

Ontwikkelingswerk

Missie

Steun verlenen aan organisaties in ontwikkelingslanden die de armoede op een structurele manier willen bestrijden.

Doelstellingen

  • het versterken van producenten- en andere maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden die werken aan de duurzame ontwikkeling van hun economie
  • het door middel van fair trade en maatschappelijk verantwoord ondernemen betrekken van bedrijven, bancaire instellingen en investeerders bij de ontwikkeling van handelsketens met meerwaarde voor producenten
  • het betrekken van burgers en consumenten bij en het creëren van draagvlak in kerk en samenleving voor duurzame economische ontwikkeling binnen globaliserende economische, politieke en culturele verhoudingen, door een voorlichtingsbeleid te voeren gericht op bewustwording en gedragsverandering.

Visie

Solidaridad is evan overtuigd dat eerlijke en duurzame handel het beste middel is tegen structurele armoede. Een eigen inkomen is de basis voor een waardig bestaan.

Werkwijze

Solidaridad werkt aan duurzame productieketens van producent tot consument, zodat boeren in het Zuiden een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en toegang hebben tot de wereldmarkt.

Meer informatie: www.solidaridad.nl

Bekijk de video

Promoot dit goede doel