Ontmoeting

Maatschappelijk en sociale doelen in Nederland

Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Hulp bieden

Hulp aanbieden: het beschikbaar stellen van faciliteiten en diensten om een persoon in maatschappelijke of psychische nood te ondersteunen, om grip te krijgen of te houden op zijn problemen (stabilisatie) of hem te leren zijn leven zo in te richten dat hij effectief om kan gaan met problematische situaties en hij voordeel kan halen uit (nog) onbenutte mogelijkheden.

Hulp verlenen

Hulp verlenen: het aangaan van een relatie van waaruit de hulpverlener een persoon kan stimuleren, uitdagen, leren, trainen, adviseren, begeleiden en confronteren om hem resultaten te laten behalen die hem ten goede komen en hem vaardig(er) maken zijn leven zo in te richten dat hij effectief om kan gaan met problematische situaties en hij voordeel kan halen uit (nog) onbenutte mogelijkheden.

Professionele hulp

Professionele hulp is hulp die verleend wordt door een professionele beroepskracht. Deze beroepskracht bezit theoretische, empirische, procedurele, praktijk en persoonlijke kennis en kan deze omzetten in vaardigheden binnen het hulpverleningsproces.

Meer informatie: www.ontmoeting.org

Promoot dit goede doel