Nationaal MS Fonds

Volksgezondheid

Het Nationaal MS Fonds doet er alles aan om mensen met MS onafhankelijk te houden. Niet alleen fysiek maar ook mentaal. Zo coacht het MS Fonds mensen met MS waar ze kunnen én doen dat ook persoonlijk.

Er wordt geholpen om de vele dagelijkse knelpunten waar tegenaan gelopen wordt, het hoofd te bieden en zo goed mogelijk op te lossen.

Het Nationaal MS Fonds geeft ook uitgebreide voorlichting aan mensen met MS, hun omgeving, het algemene publiek en de behandelaars.

Onbekend maakt immers onbemind! Veel symptomen van MS zijn minder zichtbaar en dus stuiten mensen die MS hebben vaak op onbegrip!

Verder levert het MS Fonds aanzienlijke bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met MS centra, MS neurologen en andere professionele hulpverleners in Nederland.

Meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl

Bekijk de video

Promoot dit goede doel