Nationaal Fonds Kinderhulp

Volksgezondheid

Het Nationaal Fonds Kinderhulp is een landelijk opererend fonds.

Al 50 jaar zet Kinderhulp zich in voor kinderen die te maken krijgen met ernstige problemen in de thuissituatie. Niet door zelf (jeugd)zorg te bieden, maar door geld in te zamelen. Dit gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de jaarlijkse collecte, het werven van donateurs en het organiseren van inzamelacties.

Met dit geld kunnen extraatjes mogelijk gemaakt worden voor kinderen die het zo hard nodig hebben. Vanuit het kantoor worden aanvragen voor financiële steun toegekend, bijvoorbeeld voor een fiets, een computer, vakantie of een Sinterklaasgeschenk.

Zo draagt het Nationaal Fonds Kinderhulp heel tastbaar bij aan een beetje gewoon geluk!

Meer informatie: www.kinderhulp.nl

Bekijk de video

Promoot dit goede doel