KNRM

Maatschappelijk en sociale doelen in Nederland

De hoofdtaak van de KNRM is het redden en helpen van mensen op zee en ruime binnenwateren. Direct daaraan verbonden is de noodzakelijke fondsenwerving, omdat onze diensten gratis zijn en wij niet gesubsidieerd worden.
Wie wij zijn

De KNRM bestaat voornamelijk uit 1.300 vrijwilligers, ondersteund door enkele beroepsschippers en personeel van het hoofdkantoor IJmuiden.

Vrijwilligers

Informatie en beleid aangaande de 1.300 vrijwilligers van de KNRM. Zowel de vrijwillige redders als de helpers aan de wal.

Beroepsorganisatie

Op het hoofdkantoor heeft de KNRM circa 40 mensen in dienst o.l.v. het managementteam. Daarnaast zijn 10 schippers in vaste dienst.

Organisatievorm

De organisatiestructuur, missie, visie, doelstelling en gedragscodes. Hier vind je ook de Raad van Toezicht, de directie, het managementteam en de commissies.

Samenwerkingspartners

Onze relatie met de Nederlandse Kustwacht, STC-KNRM, Veiligheidsregio's, Reddingsbrigades, Marine en Luchtmacht.

Meer informatie: www.knrm.nl

Bekijk de video

Promoot dit goede doel