Humanistisch Verbond

Maatschappelijk en sociale doelen in Nederland

Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme en heeft ruim 13.000 leden en 39 afdelingen. Het humanisme is de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan.

Het Humanistisch Verbond doet onderzoek, organiseert debatten, cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen bij defensie, in gevangenissen en in zorginstellingen. Via de omroep HUMAN verzorgen we radio- en televisieprogramma’s. Humanistische dienstverleners bieden diensten aan bij huwelijk en uitvaart. En in het onderwijs zorgen we voor lessen levensbeschouwing, burgerschap en mensenrechten.

Wij verenigen mensen die zich humanist voelen, waaronder vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren. We zetten ons in voor vrije meningsuiting, voor gelijke behandeling van iedereen en voor het recht op zelfbeschikking zoals het recht op euthanasie. Die inzet is nog steeds actueel, zowel nationaal als internationaal.

Meer informatie: www.humanistischverbond.nl/

Bekijk de video

Promoot dit goede doel