Hersenstichting Nederland

Volksgezondheid

De Hersenstichting staat voor Breinbrekend Werk, het realiseren en delen van nieuwe inzichten in de hersenen.

Via onderzoek kennis vergaren over het functioneren van de hersenen en de factoren die van invloed zijn op het gezond houden van de hersenen. Onderzoek leidt tot doorbraken die hoop bieden voor de toekomst. Een toekomst waarin we onze hersenen in optimale conditie kunnen houden, waarin aandoeningen voorkómen of vertraagd worden. Een toekomst waarin een snellere diagnose of betere behandeling van hersenaandoeningen mogelijk is.

De Hersenstichting wil hersenaandoeningen voorkomen, genezen en ervoor zorgen dat hersenpatiënten een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden. Dat probeert zij te bereiken door zoveel mogelijk kennis over de hersenen te vergaren en te verspreiden. Breinbrekend Werk!

Meer informatie: www.hersenstichting.nl

Bekijk de video

Promoot dit goede doel