Family Help Programme Holland - Sri Lanka

Ontwikkelingswerk

Family Help Programme heeft als doel de allerarmsten op Sri Lanka te ondersteunen en hun leefomstandigheden te verbeteren.

Dit wordt gedaan door het verstrekken van inkomen, zorg en ondersteuning en het leveren van voorzieningen aan mensen en groepen van mensen. Hierbij wordt er naar gestreefd mensen te helpen zelfstandig hun toekomst vorm te geven. FHP richt zich op alle bevolkingsgroepen op Sri Lanka ongeacht ras, geloof, sekse of politieke overtuiging.

FHP werd in 1980 op Sri Lanka opgericht door Herman Steur. Hij wilde de allerarmsten op Sri Lanka helpen en organiseerde financiële ondersteuning voor ouderen en gezinnen. In 1984 werd de ondersteunende stichting ’Family Help Programme Holland – Sri Lanka’ opgericht.

Deze stichting heeft als doel het inzamelen van financiële bijdragen en probeert haar doel te bereiken met het werven van begunstigers, het verzorgen van voorlichtingsactiviteiten en andere het doel van de stichting dienende middelen.

Meer informatie: www.fhpholland.nl

Promoot dit goede doel