Doe een Wens

Volksgezondheid

Doe Een Wens werkt eraan om álle kinderen en jongeren met een levensbedreigende ziekte een wensvervulling te geven. Naast tijd en aandacht is ook geld nodig om die wensen te vervullen. Want behalve het regelen van alle praktische zaken rondom de wens, neemt Doe Een Wens ook alle kosten voor haar rekening. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer wensen er jaarlijks vervuld kunnen worden.

Sinds de oprichting in 1989 beleefden al meer dan 3.300 levensbedreigend zieke kinderen hun fantastische wens. Doe Een Wens kan dit allemaal realiseren dankzij de inzet van ruim 380 vrijwilligers.

Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, scholen en (sport)verenigingen zijn samen met de structurele steun van donateurs en sponsoren noodzakelijk. Doe Een Wens Stichting Nederland ontvangt geen overheidsbijdrage.

Meer informatie: www.doeeenwens.nl

Bekijk de video

Promoot dit goede doel