"Hoe jouw inboedelverzekering bijdraagt aan het wel en wee van jouw persoonlijke goede doel, vereniging of stichting."

Wat gaat er naar jouw goed doel, vereniging of stichting?

Bij al onze verzekeringen, dus ook de inboedelverzekering, doneert VoorElkaar.nl jaarlijks vóór 1 februari een bedrag gelijk aan 10% van de door jou netto in het voorgaande jaar betaalde premie aan jouw goed doel.


Informatie over de VoorElkaar Inboedelverzekering.

Je huis is je veilige haven. De plek die je helemaal naar jouw smaak hebt ingericht en waar je tot rust kunt komen. Uiteraard wil je dat graag zo houden. Dan is het prettig als je goed verzekerd bent. Met de uitgebreide dekking van een inboedelverzekering van ‘voor elkaar’ weet je zeker dat je je nergens zorgen om hoeft te maken. In de polisvoorwaarden kun je precies lezen welke risico’s onze inboedelverzekering wel en niet dekt.

Wat is er verzekerd?

VoorElkaar.nl rekent onder de inboedel alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren van jou en allen die ‘duurzaam met je samenleven’. Ook horen onder voorwaarden (brom)fietsen, antennes en zonwering daarbij. Geld en geldswaardig papier (bv. postzegels, strippenkaarten) behoren niet tot de inboedel, maar kunnen vaak tot een bepaald maximum mee worden verzekerd. Kostbaarheden zijn vaak tot een bepaald bedrag meeverzekerd. Een motorvoertuig of een caravan behoort niet tot de inboedel.

Wat mag je van ons verwachten?

Schade is altijd erg vervelend. Uiteraard gaat ‘voor elkaar’ met jou op zoek naar de beste oplossing voor jouw schade. Daarbij mag je ervan uitgaan dat onze medewerkers redelijk en respectvol tegen je zijn. Wanneer je een schade bij ons meldt, informeren wij je zo snel mogelijk of je schade onder de dekking van je verzekering valt. Als dat het geval is, zorgen wij ervoor dat we onze schaderegeling zo snel mogelijk afronden.

Wat betaal je voor deze verzekering en wanneer?

Een aantal zaken is van belang wanneer ‘voor elkaar’ de premie voor je inboedelverzekering bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

  • De aard van het risico
  • Waar je woont
  • De gekozen dekking
  • Waarde van de inboedel
Je kiest zelf of je de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar wil voldoen.

Over de premie wordt uiteraard assurantiebelasting geheven. Daarnaast brengen we éénmalig € 5,00 administratiekosten in rekening. De prolongatiekosten bedragen € 0,45 (€ 0,54 inclusief assurantiebelasting).


Wat wordt je pakketkorting?

Hoe meer verzekeringen je uit verschillende rubrieken sluit, hoe hoger je pakketkorting op onze aantrekkelijke basispremie wordt. ‘voor elkaar’ biedt je de volgende rubrieken: Wonen, Verkeer, Gezin en Recreatie.

De korting wordt als volgt berekend. Je hebt verzekeringen uit:
  • 1 rubriek: geen extra korting
  • 2 rubrieken: 2,5% extra korting
  • 3 rubrieken: 5% extra korting
  • 4 rubrieken: 10% extra korting
Wat zijn je verplichtingen?

Voor een verzekering dient premie te worden betaald. Daarnaast heb je als verzekerde nog een aantal plichten. Heb je schade, dan moet je dit zo snel mogelijk aan ons melden. Als er iets in jouw situatie verandert, moet je dit ook zo snel mogelijk laten weten. Je bent verplicht schade en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Ten slotte vragen wij je ons alle informatie te geven die voor een snelle schade-afhandeling van belang kan zijn.